postheadericon KPL’s Børnefond

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond

Københavns Praktiserende Lægers (KPL’s) Børnefond blev stiftet i anledning af KPL’s 100 års jubilæum i 1998.

Fondens formål er at yde støtte til trængende børnefamilier i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Støtten kan ske ved uddeling af legater til brug for ferieophold og/eller anden form for støtte efter indstilling fra ansøgerens praktiserende læge.

Ansøgningsskema, som skal benyttes af praktiserende læger, kan rekvireres i KPL’s sekretariat på e-mail a.graff@mpl.dk.


Opdateret den 29.06.17
af Annemette Vindelev